AWEX at Food and Hotel Vietnam – December 2022 08-03-2023

From 7 to 9 December  2022, the Wallonia Export & Investment Agency (AWEX) was...

AWEX tại Food and Hotel Vietnam – Tháng 12 năm 2022 07-03-2023

Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2022, Cơ quan Xuất khẩu và Đầu tư vùng Wallonie/Bỉ (...

AWEX tại Triễn lãm Food Ingredients Vietnam – Tháng 10 năm 2022 07-03-2023

Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2022, văn phòng AWEX tại TP.HCM lần đầu tiên tham...

AWEX at Food Ingredients Vietnam – October 2022 27-01-2023

From 12 to 14 October 2022, the HCMC office of the Wallonia Export & Investment...

10 câu hỏi cho tân Tham tán thương mại AWEX Việt Nam 05-12-2022

Sau 30 năm công tác tại AWEX (Cơ quan Xúc tiến Xuất khẩu và Đầu tư nước ngoài của Vùng...

10 questions to J-P Muller, new AWEX Trade Counsellor in Vietnam 27-11-2022

After 30 years of service for the Wallonia Export & Investment Agency (...

Agreement between Univercells Technologies & BCE Vietnam 26-02-2021

On 23 February 2021, a distribution agreement was signed between the Belgian firm...

Visit of a Biogroup Vietnam 29-01-2021

On 27 January 2021, the AWEX representative in Ho Chi Minh City, Mr. Eric Bletard,...

Wallonia.be dinner in HCMC 28-12-2020

On December 19, the Wallonia office in HCMC organized a dinner to promote the Wallonia...

Graduation ceremony at Solvay Business School in HCMC 21-11-2020

On the 21st of November, 40 students in different specializations of Business...